tentoonstelling

display gemeentelijke kunstaankopen 2002
23 feb - 26 mei 2002

Voorstel Gemeentelijke Kunstaankopen – Sieraadkunst (deels uitsluitend te zien vanaf de Van Baerlestraat)
De editie 2000-2001 van de Gemeentelijke Kunstaankopen staat in het teken van de sieraadkunst. Nooit eerder is in de geschiedenis van de Gemeentelijke Kunstaankopen exclusief aandacht aan dit vakgebied besteed.

Omdat de sieraadkunst een verzamelgebied van het Stedelijk Museum vormt, en in recente tentoonstellingen van gemeente- aankopen veel aandacht is besteed aan beeldende kunst, film en fotografie, leek het tijd om in te zoomen op een specifiek vakgebied dat tot de toegepaste kunst gerekend wordt.
In 1995 zijn opzet en uitwerking van wat jarenlang bekend heeft gestaan als de Gemeentelijke Kunstaankoopregeling gewijzigd. De nadruk is toen op de tentoonstelling komen te liggen. De aankopen volgen nu uit de tentoonstelling en niet andersom en ook werd bepaald dat verschillende kunstdisciplines aan bod moeten komen. De directeur van het Stedelijk benoemt de commissie die naar aanleiding van een oproep in de landelijke pers kunstenaars selecteert en een globaal tentoonstellingsconcept formuleert. De conservatoren van het museum werken dit verder uit en stellen de tentoonstelling samen. Daaruit worden vervolgens de aankopen geselecteerd. De afgelopen jaren zijn in het kader van deze Gemeentelijke Kunstaankopen-nieuwe- stijl de tentoonstellingen ‘Sublieme Vormen met zicht vanaf 5 M’, ‘Scanning’, ‘In de Sloot Uit de Sloot’, ‘AEX’, en ‘For Real’ georganiseerd.

De huidige editie 2000/2001 is geheel geënt op sieraadkunst. De jurycommissie bestond uit de externe leden Liesbeth den Besten (freelance kunsthistoricus en criticus), kunstcriticus Cornel Bierens, kunstcriticus en Onno Boekhoudt (kunstenaar en docent) en de Stedelijk-conservatoren Marjan Boot en Martijn van Nieuwenhuyzen (voorzitter). In totaal zonden 103 sieraadontwerpers documentatie in. 

25 kunstenaars(duo’s) werden voor de tentoonstelling geselecteerd: Christine Alberts, Iene Ambar, Dinie Besems, Maria Blaisse, Célio Braga, Ina-Iris Eichenberg, Jantje Fleischhut, Filippine de Haan, Beppe Kessler, Manon van Kouswijk, Felieke van der Leest, Malin Lindmark-Vrijman, Suska Mackert, Julie Mollenhauer, Ted Noten, Ruudt Peters, Tina Rath, Philip Sajet, Stefan Scholten & Carole Baijings, Robert Smit, Frank Tjepkema, Terhi Tolvanen, Truike Verdegaal, Mascha de Vries & Lars Eijssen en LAM de Wolf.
Het vormgeverscollectief Experimental Jetset trad bij de totstandkoming van de expositie als sparring partner op. Een van de redenen hiervoor was hun spraakmakende bijdrage aan de tentoonstelling ‘Elysian Fields’, die in 2000 georganiseerd werd door de redacteuren van het tijdschrift Purple in het Centre Georges Pompidou te Parijs. Experimental Jetset ontwierp een inrichting van ‘Display’ die paste bij het gekozen tentoonstellingsconcept. Dit concept gaat uit van een essentieel aspect van de wijze waarop het sieraad functioneert: het bekeken (kunnen) worden, het appelleren aan verlangens, fantasieën en begerigheid van de toeschouwer. In de Nieuwe Vleugel wordt hiertoe, aan de zijde van de Van Baerlestraat, een etalage gebouwd waardoor de tentoonstelling van de (draagbare) sieraden als het ware buiten plaats vindt. Deze presentatie ‘op straat’ kan opgevat worden als een overgedimensioneerde vitrine die op een licht- provocerende wijze in dialoog treedt met de winkelpromenade Van Baerlestraat en zijn exclusieve imago. De sieraden worden met een knipoog op hun plaats gezet en de titel van de tentoonstelling ‘Display’ sluit daar bij aan. Display betekent zoveel als exposeren, (ver)tonen, uitstallen, paraderen, pronken en pralen.

De mega-vitrine zal op koopavonden verlicht zijn en zo extra de aandacht trekken. De vorm van de etalage met negen raamvitrines wordt aan de tuinzijde van de Nieuwe Vleugel langs de achterwand herhaald. Daar biedt het een kader voor de videopresentaties. Een aantal deelnemers aan ’Display’ laat autonome en/of documentaire videowerken zien, deels speciaal gemaakt voor de tentoonstelling, waarin een meer conceptuele visie op het sieraad of het begrip ‘sieraad’ tot uitdrukking komt. Tijdens de opening van ‘Display’ vindt er een performance plaats door De Vries & Eijssen.

De catalogus van ‘Display’ is door Experimental Jetset vormgegeven als een serie cataloguskaarten in een doos die naast elkaar uitgelegd een overzicht van de tentoonstelling bieden. De beeldzijde van de cataloguskaarten bestaat uit foto’s van geëxposeerde werken. Aan de achterzijde is een statement van de kunstenaars afgedrukt waarin de diverse visies op (de status) van het sieraadontwerp anno 2002 tot uitdrukking gebracht is. Daarnaast geeft de tekstzijde biografische informatie. Ook bevat deze catalogus het juryrapport en een inleidende tekst van Liesbeth den Besten