public program

Het Stedelijk als hybride en kritisch platform

Het Stedelijk presenteert vanaf de heropening iedere donderdagavond, vrijdagmiddag en zondagmiddag een dynamisch publieksprogramma, met onder meer lezingen, filmvertoningen, boekpresentaties, interviews, performances, muziek- en dansvoorstellingen, rondleidingen en grootschalige evenementen. Met dit gevarieerde aanbod biedt het museum een platform voor discussie over hedendaagse kunst. Het Public Program is geïntegreerd in de programmering van het Stedelijk. Het informeert over, draagt bij tot en stelt kritische vragen over de collectie en de tentoonstellingen die het museum organiseert.

internationale allure

Met het Public Program streeft het museum naar een uitwisseling tussen het internationale en het lokale discours over hedendaagse kunst. Daarbij zijn de ambities van het Public Program van internationale allure. Experts vanuit de hele wereld worden uitgenodigd om hun ervaringen, inzichten en onderzoeksresultaten met het Stedelijk te delen.

VALIE EXPORT, "Stadt", Digitale Fotografie, 1989, courtesy of Charim Gallery Wien
VALIE EXPORT, "Stadt", Digitale Fotografie, 1989, courtesy of Charim Gallery Wien

innovatief onderzoek en vernieuwende kunst

Het Public Program wordt gekenmerkt door veelzijdige activiteiten, die erop gericht zijn verschillende artistieke en culturele disciplines met elkaar in contact te brengen en in elkaar te laten vloeien, waarbij de nadruk ligt op innovatief onderzoek en vernieuwende kunst. Door middel van een gevarieerde programmering onderzoekt het Public Program wat kunst kan DOEN – en hoe grenzen kunnen worden verlegd.

signaalfunctie

Het Public program vervult een signaalfunctie voor het museum: het identificeert, bespreekt en plaatst ontwikkelingen in de maatschappelijke context. Speciale aandacht gaat uit naar de relatie tussen kunst, politiek en cultuur. Om die signaalfunctie te vervullen worden spraakmakende evenementen georganiseerd die belangrijke thema’s centraal stellen: de relatie tot niet-westerse kunst en kunstenaars, gender(-politiek), kritische theorie en actuele politieke ontwikkelingen.

Samenwerking en ontmoetingsruimte

Samenwerking en gastvrijheid zijn belangrijke kernwaarden voor het museum. Het Public Program is een podium voor collega instellingen in Amsterdam. Het fungeert als platform waarbij kunstenaars, tentoonstellingmakers en cultuurproducenten als gelijkwaardige partners worden beschouwd in het debat over hedendaagse kunst. Binnen en buiten het museum creëert het Stedelijk met het Public Program een ontmoetingsruimte die de aanwezigen in staat stelt de wereld om hen heen door middel van kunst (opnieuw) te ervaren.