symposia

overdracht collecties
23 okt 2013

Naar aanleiding van de opening van de tentoonstelling Kazimir Malevich en de Russische avant-garde en het verschijnen van een complete catalogus van de Khardzhiev-collectie, organiseert het Stedelijk Museum samen met de stichting Khardzhiev het symposium ’Overdracht collecties: Kunstwerken in particuliere collecties en de weg naar openbaar kunstbezit'.

Locatie: Teijin Auditorium, Stedelijk Museum
Tijd: 23 oktober, 13.30 - 17.30 uur. 
Voertaal: Engels (keynote lezing)/Nederlands (paneldiscussie)
Toegang: Entreeprijs Stedelijk Museum Reserveren: noodzakelijk. Stuur een email naar reservations@stedelijk.nl met uw volledige naam, email-adres, telefoonnummer en de datum waarop het programma plaatsvindt dat u wilt bezoeken.

Tijdens het symposium ’Overdracht collecties: Kunstwerken in particuliere collecties en de weg naar openbaar kunstbezit' wordt onderzocht hoe onze visie op belangrijke kunstwerken uit een collectie - of een collectie als geheel - wordt gevormd en evolueert wanneer deze vanuit particuliere handen overgaan in openbaar kunstbezit.

Khardzhiev-collectie

Als uitgangspunt voor de beschouwingen dient de Khardzhiev-collectie die in langdurig bruikleen is bij het Stedelijk Museum. Zo’n overdracht kan verschillende betekenissen krijgen, afhankelijk van de artistieke waarde, de aard en de eigenaar van de collectie en de internationale mobiliteit van de kunstwerken. Bij de overgang van particulier naar openbaar bezit rijst met name de vraag wat een collectie tot een collectie maakt en wanneer een collectie of kunstwerk, of de vervreemding daarvan (voor de overgang naar het museum door private transacties, en na de overgang door ‘ontzamelen’ of door de collectie niet als statisch/historisch op te vatten) een zaak van publiek belang is. Hoe worden openbare (museale) collecties samengesteld en, nog belangrijker: welke voorschriften, regels en praktijken rechtvaardigen de overheveling vanuit een particuliere naar een publieke collectie? Deze vragen zullen worden belicht vanuit een historisch standpunt, maar ook vanuit het perspectief van de hedendaagse museumpraktijk. Zij raken aan kwesties rond cultureel erfgoed: hoe worden collecties of kunstwerken ingepast in een nationale, internationale of culturele identiteit? Valt daarvoor met het oog op de toekomst een beleid te ontwikkelen?

De organisatoren van het symposium nodigen een keynote spreker uit die nader in zal gaan op de overkoepelende vragen rond de totstandkoming van collecties, openbaar kunstbezit en cultureel erfgoed alsook de verwerving van collecties of kunstwerken. Vervolgens is er een forumdiscussie met vooraanstaande sprekers met ieder een eigen expertise op het terrein van relevante wetgeving, museumcollecties en kunstkritiek.

Programma

13.15 Inloop
13.30 Welkomstwoord Karin van Gilst (algemeen directeur Stedelijk Museum Amsterdam)
13.40 Introductie Sjeng Scheijen (Post-doctoraal onderzoeker, Universiteit van Leiden)
13.50 Keynote lezing Norman Palmer (M.A., B.C.L. (Oxon.) is Professor of the Law of Art and Cultural Property (Emeritus) bij University College London
14.50 Paneldiscussie Carel Blotkamp (emeritus hoogleraar moderne kunst, Vrije Universiteit), Lucette ter Borg (kunstcriticus), Rob Polak (voormalig advocaat, en expert op het gebied van kunst en recht) en Eva Rovers (onderzoeker), gemodereerd door Margriet Schavemaker (Hoofd Collecties en Onderzoek, Stedelijk Museum Amsterdam
16.00 Conclusie door Jan Maarten Boll (voormalig lid van de Raad van State en voordien advocaat)
16.15 Borrel
17.30 Einde

Over de publicatie De Russische avant-garde: De Khardzhiev-collectie in het Stedelijk Museum Amsterdam.
Tentoonstelling Kazimir Malevich en de Russische avant-garde, met een selectie uit de Khardzhiev- en Costakis collecties .