gallery talks

Jeanette Bisschops met Maria Gomez: Praktijk of utopie?
29 aug 2017

In samenhang met de tentoonstelling Oplossing of Utopie? Ontwerpen voor vluchtelingen organiseert het Stedelijk Museum een gallery talk door zelfstandig curator en kunstcriticus Jeanette Bisschops.

*Let op: Gallery Talk vindt plaats bij Lola Lik.
Ticket alleen geldig bij Lola Lik.

Locatie
Lola Lik, Bijlmerbajes, H.J.E. Wenckebachweg 48, Amsterdam
Tijd
16.00 - 17.00 uur
Voertaal
Engels
Toegang
€ 3*
Reserveren

tickets

De tentoonstelling en het publieksprogramma bieden een platform voor discussie over de rol die ontwerpers, architecten en bedrijven in deze maatschappelijke kwestie kunnen spelen.

Wat werkt wel en wat niet? Gaat het om een praktische oplossing voor een probleem of een utopisch vergezicht?

 

 

MEER OVER DE TENTOONSTELLING

De tentoonstelling Oplossing of Utopie? Ontwerpen voor vluchtelingen is samengesteld op twee locaties: naast het Stedelijk Museum, is een deel van de tentoonstelling te zien op het terrein van creatieve broedplaats Lola Lik bij het asielzoekerscentrum in de oude Bijlmerbajes in Amsterdam. Bij Lola Lik zijn projecten te zien van ontwerpen die in samenwerking met vluchtelingen tot stand zijn gekomen. Het Stedelijk presenteert bijna 50 projecten van de afgelopen jaren die bedoeld zijn voor tijdelijke situaties waarin mensen verkeren ten gevolge van een vlucht. Het kan gaan van kleding die onderweg ook een tentje kan worden tot betere bewegwijzering in een vluchtelingenkamp, schakelbare kunststof vloerdelen om in tijdelijke onderkomens te plaatsen of een digitale dienst waarmee vluchtelingen wegwijs gemaakt kunnen worden in hun nieuwe woonomgeving. 

MEER OVER DE SPREKER

Jeanette Bisschops (1984) is een freelance curator en kunstcriticus. Samen met Ingeborg de Roode, werkte zij als co-curator aan de tentoonstelling Oplossing of Utopie?. Als curator en schrijver heeft ze een speciale interesse in het uitbreiden en kritiseren van bestaande verhalen in de kunstwereld en het openen van de deuren van kunst tot minder bekende of nieuwe stemmen. Haar essays over intersectionele feminisme in de kunst werden gepubliceerd in i.a. Orlando Magazine en Oogst. Naast haar werk in het Stedelijk, werkt  Jeanette aan een reeks tentoonstellingen en performances die betrekking hebben op belichaming in de 21e eeuw. Bisschops studeerde psychologie en kunstgeschiedenis.